2017. december 11., hétfő

2017. 12. 11. - hétfő

Témazáró
Csomópontok
Szövegértés
Képfelismerés
Esemény - évszám
Fogalommagyarázat
esszé

2017. 12. 07. - csütörtök

Történelem óra
Tananyag: Összefoglalás
Tananyag csomópontjai
Pártok
Ábraelemzés
Szövegértés
Képelemezés
Fogalommagyarázat
Időrend
Személyek
Segédanyag
- Összefoglaló óra anyaga - Power Point bemutató (elérhető: 2017. 12. 11-től)

2017. 12. 06. - szerda

Történelem óra
Tananyag: Összefoglalás
Tananyag csomópontjai
Gondolattérképek
- Demokrácia évei a 2. világháború után
- Pártállam kiépítése
- Rákosi diktatúra
- Reformok 1953-55
- Forradalom  és szabadságharc és előzményei

2017. 12. 06. - szerda

Tanulásmódszertan
Személyek
Események
Fogalmak
Összefüggések

2017. 12. 05. kedd

Tanulásmódszertan
Személyek
Események
Fogalmak
Összefüggések

2017. december 4., hétfő

2017. 11. 30. - csütörtök

Történelem óra
Tananyag: 14. lecke : Pesti srácok
Röpdolgozat
Tanulói prezentációk
Tananyag csomópontjai
Olvasmány
Segédanyag:
- Tk: 68. old
- Power Point bemutató

2017. 11. 29. - szerda

Történelem óra
Tananyag: 14. lecke : Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
Röpdolgozat
Tananyag csomópontjai
A forradalom előzményei
A forradalom első napja
Menete
Nagy Imre
Kádár János
Vereség, megtorlás
Segédanyag:
- Tk: 62-67. old
- Mf. 39-41. old.
- Power Point bemutató